English
 
به انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اعضای هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

اعضای هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران


 

مصطفی قنادها

رئیس هیئت‌مدیره

  

 حمیدرضا کیا منفرد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل


 

عباس مجتهدزاده

عضو هیئت مدیره

و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی 

 

 

اسماعیل خلیلی

عضو هیئت مدیره

و معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی 


 محمدرضا اسدی 

عضو هیئت‌مدیره