English
 
به انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اعضای هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

اعضای هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران


  

مصطفی قنادها

رئیس هیئت‌مدیره 


 حمیدرضا کیا منفرد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 
 عباس مجتهدزاده

عضو هیئت مدیره

و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی 


اسماعیل خلیلی

عضو هیئت مدیره 

و معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی 
  محمدرضا اسدی 

عضو هیئت‌مدیره