English
 
به انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

برنامه آینده

1. در حال حاضر بیش از 15 هزار انبار عمومی در سطح کشور فعال هستند که این بنگاه‌ها از انبارهای کوچک چند صد مترمربعی تا انبارهای چند هکتاری پیشرفته را شامل می‌شوند. بنابراین بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در صنعت در قالب خدمات لجستیکی طرف سوم در فضای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث بیشینه شدن منافع ذی‌نفعان، شده و از هزینه‌های بنگاه‌ها برای توسعۀ انبارهای جدید خواهد کاست.
2. توسعۀ انجمن صنفی انبارداری و لجستیک و ترویج انبارداری عمومی و بازاریابی برای بهره‌برداری از فضاهای موجود انبارهای عمومی کشور، در کنار استانداردسازی انبارها می‌تواند از هزینه بنگاه‌های تولیدی به ویژه شرکت‌های کارآفرین نوپا بکاهد.
3. امکان اجاره دادن فضاهای موجود در انبارها برای فعالیت‌های صنعتی و تکمیل کالاهای نیمه ساخته.
4. ایجاد مراکز توزیع در سطح کشور برای پشتیبانی از فروشگاه‌های اینترنتی.
5. توسعۀ خدمات در مناطق مقررات‌زدایی شده نظیر شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی.
6. بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود برای توسعۀ تجارت بین‌المللی به‌ویژه در امر ترانزیت با همکاری شرکای خارجی.
7. بهره‌برداری از مزیت‌های موجود شرکت برای تسهیل حمل‌ونقل چندوجهی.